Režim dňa

časUdalosť
1.07:30 - 08:30Príchod detí
2.08:40 - 09:00INPP šk.program – cvičenia na hrubú motoriku
3.09:00 - 09:20Desiata
4.09:20 - 10:00Prvá vyučovacia hodina, ISCED 0
5.10:00 - 11:20Hry vonku/externá hodina gymnastika / keramika
6.11:20 - 12:00Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania
7.12:00 - 12:30Obed
8.12:30 - 14:00Odpočinok – spánok detí alebo hry v interiéry
9.14:10 - 14:20Olovrant
10.14:20 - 15:00Story book journey
11.15:00 - 15.30Dramatizácia
12.15:30 - 16:00Jemná motorika
13.16:00 - 17:00Hry v interiéry / Odchod detí domov