Program ASOBI

Škôlka ASOBI je predškolské zariadenie pre deti, ktoré sú šikovné a majú radirozprávky. Upravené rozprávkové príbehy nám pomáhajú stimulovať všetky psychomotorické oblasti vývinu dieťaťa, jeho reč a kreativitu. Program ASOBI – HRA, ktorý používame, sme pripravili ako zhrnutie našich dlhoročných skúseností. Filozofia programu je založená na pochopení vývinu dieťaťa. Program pripravili naši odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore klinická logopédia, fyzioterapia a psychológia.

Program ASOBI je zostavený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom rozvíjal reč dieťaťa, jeho celkové komunikačné zručnosti, vyjadrovacie a artikulačné schopnosti. Vieme ako úspešne rozvíjať reč dieťaťa, jeho jemnú a hrubú motoriku, vieme Vaše dieťa úspešne pripraviť na školu. Schopnosť hovoriť k danej téme, presne vyjadriť svoje myšlienky a pocity, mnohým predškolákom chýba. Ovplyvňuje to ich možnosti presadiť sa v skupine svojich rovesníkov, ale aj ich školskú úspešnosť. Cieľom nášho programu ASOBI je rozvíjať tie vlastnosti dieťaťa, ktoré mu pomáhajú stať sa sebavedomou a výrečnou osobnosťou.