O škôlke

Vitajte v našej škôlke

• Tá najlepšia pre vaše deti •

V škôlke ASOBI kladieme veľký dôraz na dramatizáciu a pravidelné návštevy kultúrnych podujatí z dôvodu rozvíjania slovnej zásoby, stimulácie pragmatickej roviny a z dôvodu celkového priaznivého vývinu osobnosti dieťaťa.

V predškolskom období sa u dieťaťa utvárajú základy jazykovej správnosti a kultúry reči a v tomto období sú aj najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk v jeho spisovnej podobe.

Dieťa, ktoré nehovorí, alebo hovorí nezrozumiteľne, je v nevýhode a je preň frustrujúce, že mu jeho okolie nerozumie. Dieťa s poruchou reči môže byť dospelými, alebo inými deťmi podceňované, hodnotené ako podpriemerné alebo vývinovo oneskorené.

Z uvedeného vyplýva, že prípadný čo i len malý rečový handicap môže dieťaťu prinášať rad problémov v sociálnej interakcii, ovplyvňovať vývin osobnosti, učenie sa, neskôr i profesijnú orientáciu a uplatnenie sa v spoločnosti.

Prečo asobi ?

Vzdelanie

ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre

Individuálny prístup

Rodičia v škôlke ASOBI dostávajú od pedagógov a logopédov denný report a

Prostredie

Škôlka ASOBI je novopostavená, priamo pre nás naprojektovaná škôlka, skolaudovaná v roku 2015. Spĺňa v