Spolupráca

Centrum AVARE / www.avare.sk

Centrum AVARE pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jeho cieľom je poskytnúť deťom v prípade porúch správania, koncentrácie, pozornosti, úzkostných stavov, agorafóbie či panickej poruchy.

Centrum AVARE prináša na Slovensko nové možnosti diagnostiky a intervencie týchto, a mnohých iných pridružených ťažkostí prostredníctvom rôznych špecializovaných metód (napr. metóda INPP, metóda individualizovanej auditívnej stimulácie podľa dr. Johansena / JIAS, metóda bilaterálnej integrácie atď).