Režim dňa

čas udalosť
1. 07:30 - 08:30 Príchod detí
2. 08:40 - 09:00 INPP šk.program – cvičenia na hrubú motoriku
3. 09:00 - 09:20 Desiata
4. 09:20 - 10:00 Prvá vyučovacia hodina, ISCED 0
5. 10:00 - 11.20 Hry vonku/externá hodina gymnastika / keramika
6. 11:20 - 12:00 Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania
7. 12:00 - 12:30 Obed
8. 12:30 - 14:00 Odpočinok – spánok detí alebo hry v interiéry
9. 14:10 - 14:20 Olovrant
10. 14:20 - 15:00 Story book journey
11. 15:00 - 15.30 Dramatizácia
12. 15:30 - 16:00 Jemná motorika
13. 16:00 - 17:00 Hry v interiéry / Odchod detí domov