Program ASOBI


Deprecated: Funkcia wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/132041/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 5381

Škôlka ASOBI je predškolské zariadenie pre deti, ktoré sú šikovné a majú radirozprávky. Upravené rozprávkové príbehy nám pomáhajú stimulovať všetky psychomotorické oblasti vývinu dieťaťa, jeho reč a kreativitu. Program ASOBI – HRA, ktorý používame, sme pripravili ako zhrnutie našich dlhoročných skúseností. Filozofia programu je založená na pochopení vývinu dieťaťa. Program pripravili naši odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore klinická logopédia, fyzioterapia a psychológia.

 

Program ASOBI je zostavený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom rozvíjal reč dieťaťa, jeho celkové komunikačné zručnosti, vyjadrovacie a artikulačné schopnosti. Vieme ako úspešne rozvíjať reč dieťaťa, jeho jemnú a hrubú motoriku, vieme Vaše dieťa úspešne pripraviť na školu. Schopnosť hovoriť k danej téme, presne vyjadriť svoje myšlienky a pocity, mnohým predškolákom chýba. Ovplyvňuje to ich možnosti presadiť sa v skupine svojich rovesníkov, ale aj ich školskú úspešnosť. Cieľom nášho programu ASOBI je rozvíjať tie vlastnosti dieťaťa, ktoré mu pomáhajú stať sa sebavedomou a výrečnou osobnosťou.

 

Program ASOBI je určený všetkým deťom od troch do siedmich rokov. Rozvíja predovšetkým jazykové schopnosti dieťaťa, najmä oblasť narácie, t.j. rečnícke schopnosti dieťaťa. Program ASOBI využíva prvky Elkonina (úspešná metóda tréningu predčitateľských schopností dieťaťa, metóda zlepšujúca schopnosť dieťaťa rýchlejšie sa učiť cudzie jazyky a metóda, ktorá sa využíva aj ako prevencia porúch učenia. Súčasťou programu ASOBI sú aj rehabilitačné a relaxačné cvičenia, dychové a jógové cvičenia. S deťmi, ktoré potrebujú logopedické cvičenia pracuje náš klinický logopéd každý deň individuálne, vedie záznamy o logopedickej terapii dieťaťa a pravidelne, minimálne raz do týždňa ,informuje rodiča dieťaťa o priebehu terapie.

 

Rodičia v škôlke ASOBI dostávajú od pedagógov a logopédov denný report a metodický materiál, v ktorom je uvedený rozpis činností z daného dňa. Rodičia tak môžu nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí aj z logopedického aj zo špeciálno – pedagogického hľadiska. Neoddeliteľnou súčasťou programu ASOBI je aj každodenná individuálna klinicko-logopedická terapia, metodické listy (návrh, odporúčanie, popis terapie) a  pravidelné poradenstvo a konzultácie logopéda s rodičmi dieťaťa .

Program má svoj denný harmonogram, ktorý sa začína príchodom dieťaťa do škôlky o 7:30 a končí odchodom dieťaťa o 17:00.