Adaptácia detí

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Dieťa má strach v novom sociálnom prostredí, ktoré vyvoláva separácia od matky, otca a nové sociálne situácie. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí

Prechod dieťaťa z rodiny do škôlky ASOBI uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, sa rozplače.

Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky/. Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé. Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Samozrejme, to akým spôsobom a či sa vôbec dieťa prispôsobí novému prostrediu závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu zohráva vek, povaha dieťatka, jeho osobnosť a aj samotní rodičia.

Veľmi dôležitá je kooperácia dieťaťa, rodiča a učiteľa.

Počas adaptácie dieťaťa sa môžu rodičia kedykoľvek počas dňa telefonicky /00421 907 464 174 – škôlka ASOBI, 00421 905 552 083 – riaditeľka/ informovať o jeho pobyte, príp. pri problematickejšej adaptácie sú rodičia informovaní automaticky škôlkou ASOBI.

 

http://asobi.sk/wp-content/uploads/2017/01/children-1725116_1920-400x500.jpg