Vzdelávanie

ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje. ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému.

Čítaj viac

Individuálny prístup

Rodičia v škôlke ASOBI dostávajú od pedagógov a logopédov denný report a metodický materiál, v ktorom je uvedený rozpis činností z daného dňa. Rodičia tak môžu nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí aj z logopedického aj zo špeciálno – pedagogického hľadiska. Neoddeliteľnou súčasťou programu ASOBI je aj každodenná individuálna klinicko-logopedická terapia, metodické listy (návrh, odporúčanie, popis terapie) a pravidelné poradenstvo a konzultácie logopéda s rodičmi dieťaťa .

Čítaj viac

Prostredie

Škôlka ASOBI je novopostavená, priamo pre nás naprojektovaná škôlka, skolaudovaná v roku 2015. Spĺňa všetky požiadavky hygienické aj bezpečnostné, na zariadenie tohto typu. Má dve priestranné triedy, jedáleň, dve šatne, dve kúpeľne, kuchyňu, priestory pre personál a logopedickú ambulanciu. Keďže súčasťou denného programu ASOBI je aj pobyt vonku, hry detí v exteriéry prebiehajú na novozrekonštruovanom detskom ihrisku, ktoré spĺňa hygienické a bezpečnostné kritéria hneď pri budove nášho zariadenia.

Čítaj viac

Vedenie / odborní garanti

• na nás sa môžete kedykoľvek obrátiť •

PhDr.Zuzana Jandová,PhD.

Riaditeľ / odborná garantka / klinický logopéd

Rodičia o nás povedali

• Robíte pre naše deti len to najlepšie •

Jana B.

Zdravím, pani Jandová.
Píšem Vám teraz z hrdosti, Mimi vyhrala recitačnú súťaž v škole, foto v prílohe. Pozdravujeme aj Danku, takto krásne sme tú malú z toho všetkého spoločne dostali.

Ešte raz ďakujem a dovidenia.

Martina P.

Dobrý deň pani Jandová, Sofinkin progres, ktorý s pomocou Vašej škôlky dosiahla, sa nedá prehliadnuť a chceli by sme mať možnosť využívať vaše služby aj v roku 2017.

Pustiť video

Petra Z.

Dobrý deň pani doktorka, veľmi veľmi pekne ďakujeme Vám a celému Vášmu kolektívu za starostlivosť o Davidka. Nesmierne si s manželom vážime Vašu podporu a sme Vašimi veľkými dlžníkmi!

Pekný večer Vám prajem. S úctou, Petra Z.

Pustiť video

Galéria

• Zachytené momenty •

Poradíme Vám ?